top of page

מערך נייח לטיפול באשפה

מערך נייח לתחנות מעבר ולמפעלי מחזור, משלב ההזנה, השינוע, הניפוי וההפרדה, כולל מערכת בקרה. 
ניתן להתאמה לפי צרכי הלקוח.

 
מערך נייח לטיפול באשפה עבור תחנות מעבר ומפעלי מחזור - דורון טכנולוגיות מחזור - פתרונות מיחזור וטיפול בפסולת ואשפה, קומפוסט, מרסקות גזם, כפות ניפוי ועוד
מערך לתחנות מעבר ומפעלי מחזור - דורון טכנולוגיות מחזור - פתרונות מיחזור וטיפול בפסולת ואשפה, קומפוסט, מרסקות גזם, כפות ניפוי ועוד
bottom of page