top of page
נפות תוף ניידות - דורון טכנולוגיות מחזור - פתרונות מיחזור וטיפול בפסולת ואשפה, קומפוסט, מרסקות גזם, כפות ניפוי ועוד

נפות תוף ניידות מסדרת SM

נפות תוף נגררות המיועדות לניפוי והפרדה לקומפוסט, ניפוי גזם לאחר ריסוק, להפרדה וניפוי אשפה ביתית כולל אפשרות לפותח שקיות אשפה להפרדת החומר האורגני, לתהליך ייצור RDF.
 
תוצרת חברת
bottom of page