נפות תוף נייחות - דורון טכנולוגיות מחזור - פתרונות מיחזור וטיפול בפסולת ואשפה, קומפוסט, מרסקות גזם, כפות ניפוי ועוד

נפות תוף נייחות מסדרת SM

נפות תוף נייחות לניפוי אשפה לסוגיה כולל אפשרות לפתיחת שקיות אשפה.
 
תוצרת חברת